Pod bezpečným krídlom

Pocit bezpečia je jednou z hlavných ľudských potrieb. Chceme sa cítiť bezpečne na ulici, na cestách alebo na organizovaných podujatiach. Najviac však dbáme o bezpečnosť vo vlastnej domácnosti. Nikto z nás si vedome nekúpi výrobok, ktorý by ho mohol vystaviť nebezpečenstvu. Strešné okná predstavujú špecifické produkty, montované v strešnej konštrukcii, priamo nad hlavami používateľov. Na strechách však občas pracujú ľudia. Preto musia okná zaistiť bezpečnosť používania a chrániť objekt proti ľahkému vniknutiu dovnútra.
Strešné okná okrem svojich základných funkcií ako presvetlenie a ventilácia, musia zaistiť aj bezpečnú manipuláciu a chrániť proti náhodnému vpadnutiu dovnútra objektu. Zdanlivo nepostrehnuteľné riziko je však naozaj závažné. Štatistické údaje z USA, kde v priebehu jedného roka zahynulo pádom cez svetlíky dovnútra objektu až 23 osôb, poukazujú na prítomnosť tohto problému. Firma FAKRO od nepamäti dbala o bezpečnosť svojich klientov – ako prvá zaviedla tvrdené sklo ako štandardné riešenie v strešných oknách. Dodnes bolo formálne hodnotenie bezpečnosti výrobkov zložité. V súčasnosti je to jednoznačné, nakoľko dňa 1. februára 2007 nadobudla účinnosť zharmonizovaná norma pre okná a dvere v celej Európe EN 14351-1. V rámci nej figuruje norma 13049, ktorá pojednáva o strešných oknách a umožňuje presne definovať stupeň bezpečnosti produktov. Norma vymedzuje 5 tried bezpečnosti, ktoré sa vyznačujú výškou dopadania telesa s hmotnosťou 50 kg narážajúceho do okna.

Kliknij, aby powiększyć

Firma FAKRO ako prvá uviedla na trh kompletnú ponuku okien s min. 3. triedou bezpečnosti, čím určila nový štandard v oblasti strešných okien.

Firma FAKRO odporúča v strechách so sklonom vyšším ako 30° používať okná s najmenej 3. triedou bezpečnosti. Kominár, pokrývač alebo osoba, ktorá inštaluje anténu na streche, nevpadne cez okno, aj keby náhodou šliapla na krídlo, čo poskytuje záruku bezpečného užívania objektu.

Čoraz častejšie počujeme aj o vlámaniach do bytov a domov. Vďaka zvýšeniu životnej úrovne sa vybavenie našich domácností stáva čoraz cennejšie, preto je prirodzené, ak chceme svoj majetok chrániť. Majitelia budov investujú do systémov proti vlámaniu, ktoré zabezpečujú vertikálne stavebné výplne, často však zabúdajú na strešné okná, ktorými sa dá taktiež preniknúť do miestnosti. Štatistické údaje sú znepokojujúce. Poukazujú totiž na to, že vlámanie cez strešné okná je čoraz častejším javom, čo potvrdzujú aj posledné udalosti v Katoviciach, ktoré sme mali možnosť sledovať v médiách. V júli 2008 sa istý muž, vďaka médiám známy ako „spiderman”, vkrádal do bytov (okrem iného cez strešné okná) a hladkal spiace ženy. topSafe

Firma FAKRO zaviedla za účelom obmedzenia počtu vlámaní strešnými oknami novodobý systém spevnenia konštrukcie strešných okien topSafe.

Systém topSafe pozostáva z:

  • patentovaných riešení upevnenia závesov - inovatívny systém upevnenia špeciálne vyprofilovaných závesov zabraňuje prasknutiu dreva, vytrhnutiu závesov a vtlačeniu krídla dovnútra;
  • kovový segment v ráme vystužujúci západkový systém;
  • kovová lišta sťažujúca vlámanie pomocou náradia.

   

 

Okná vyrábané technológiou topSafe disponujú zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu. Otvorenie strešných okien FAKRO napríklad dynamickým našliapnutím nohou na hornú, vonkajšiu čas okna nie je ľahké. Nespôsobí to otvorenie krídla ani vytrhnutie závesov. Môžete teda bezpečne spať s vedomím, že v streche máte namontované najbezpečnejšie strešné okná FAKRO vhodné nielen do každého počasia.