Zásady využívania a údržby strešných okien FAKRO

Aby sme čo najdlhšie bezporuchovo využívali strešné okná FAKRO, je potrebné ich po určitom čase umyť a podrobiť údržbe. Nemajú sa používať ľahkozápalné prostriedky a zvlášť v prípade plastových okien (PTP, PPP).

Konštrukcia závesu používaná v strešných oknách FAKRO umožňuje otočenie krídla o 180°, takže umytie vonkajšieho skla je pohodlné v oknách: 
- kyvných FTP, FTU, PTP,

- kyvno-výklopných FPP, PPP a FEP.

V oknách so zvýšenou osou otáčania je krídlo na umytie blokované závorou v uhle 160°. Závora umiestnená v krídle blokuje okno otočené na umytie a je pomocnou pri odoberaní a vkladaní krídla.

 

Údržba a renovácia maľovaných a lakovaných povrchov – drevené okná

Bežná údržba:

Na predĺženie životnosti maľovano-lakovaného povrchu  je potrebné aspoň raz ročne previesť údržbu týchto povrchov, a to nasledujúcim spôsobom:

  • pretrieť povrch čistou vodou alebo s pridaním slabého čistiaceho prostriedku s cieľom odstrániť prach, nepoužívať kvapaliny obsahujúce amoniak,
  • pri natieraní okien treba dať pozor, aby sa nenatrelo aj tesnenie
  • renováciu maľovano-lakovaných povrchov za normálnych podmienok je potrebné previesť každé 2 až 5 rokov v závislosti od podmienok používania.

 

Miesta prípadných mechanických poškodení (vzniknuté počas používania, nie chybou výrobcu) zaistiť nasledujúcim spôsobom:

  • očistiť drsným papierom s granuláciou 180-220 alebo špongiou strednej hrúbky len poškodené miesta,
  • čistené miesta je potrebné očistiť, príp.povysávať,
  • na očistené miesta naniesť dve vrstvy laku rozpustného vo vode, alebo krycej farby rozpustnej vo vode v závislosti od spôsobu dokončenia.

Používanie drevených okien:

  • v prípade používania pások alebo lepiacich fólií je potrebné brať do úvahy to, aby nezreagovali s povrchom. Lepiacu pásku je potrebné odstrániť ihneď po montáži. Dávať pozor, aby sa pri jej odstraňovaní nepoškodil povrch, napr.náradím.
  • rozostavané domy musia byť dostatočne vetrané, aby sa predišlo nadmernému navlhnutiu drevených stavebných prvkov. Navlhnutie môže zapríčiniť ohnutie pracujúcich častí, ako aj zhoršenie akosti povrchu a puknutie dreva.
 

Sklá

 

Výrobca informuje, že v prípade, keď poveternostné podmienky (vlhkosť a vnútorná teplota) dosahujú tzv. bod rosy, môžu nasledovať prejavy pravidelnej kondenzácie vodnej pary na vnútornej strane skiel. Tento jav sa môže prejaviť iba pri nedostatočnom vetraní miestnosti, čo súvisí s nadmernou vlhkosťou vzduchu. Odporúča sa správne vetranie a vyhrievanie miestnosti.

Efekt kondenzácie na vonkajšom povrchu skla svedčí o vysokej akosti izolačného skla (dobrej tepelnej izolácii) a v žiadnom prípade nie o chybe výrobku.

Závesy

 

Každých pár rokov je potrebné závesy v strešných oknách mazať mazivom.

 

 

 

 

 

 

Lístie, ľad, sneh a iné znečistenia okolo strešného okna

 

 Odporúča sa z lemovania odstraňovať lístie a iné znečistenia aspoň raz ročne, aby sa zabezpečil pravidelný odtok dažďovej vody.

Dodatočne sa odporúča odstrániť sneh a ľad nahromadený okolo okna na umožnenie voľného odplavenia vody z topacieho sa snehu.

 

 

 

Prečo je vetranie dôležité?

 

Varenie, umývanie riadu, kúpeľ, polievanie kvetov, atď., sú činnosti, ktoré zapríčiňujú tvorenie vodnej pary v miestnosti. Je nevyhnutné odvádzať ju spolu s vydýchaným vzduchom cez ventilačné mriežky, ale prísun čerstvého vzduchu do miestnosti musia zabezpečiť špeciálne mriežky, odchýlenie alebo netesnosti okien.

Obzvlášť dôležité je časté vetranie v nových bytoch a domoch, kde dodatočná vlhkosť pochádza z nových omietok, tapiet, múrov, atď.

Čo je kondenzácia vodnej pary?

Kondenzácia je zrážanie vodnej pary. Prejavy sa ukazujú na miestach, kde sa teplý a vlhký vzduch stretáva so studeným povrchom. Možno ich spozorovať počas dažďa na vnútornej strane skiel automobilov alebo na okuliaroch - v zime, po vojdení do teplej miestnosti.

Strešné okno vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter je miestom, kde sa najskôr objavia prejavy kondenzácie vodnej pary, čo je signálom, že v miestnosti je vysoká úroveň vlhkosti.

 

Ako obmedziť prejavy kondenzácie?

Pre obmedzenie kondenzácie je najdôležitejšia správne fungujúca ventilácia. Aby sa zaistila správna výmena vzduchu v miestnosti, musí byť zabezpečený stály prísun čerstvého vzduchu cez netesnosti okien alebo otvorené ventilačné mriežky.

Kondenzáciu na skle možno obmedziť aj správnou inštaláciou ohrievačov (priamo pod oknom), ako aj vertikálnou špaletou pod oknom. Ak pod okno chceme umiestniť parapet, je potrebné myslieť na ponechanie medzery medzi parapetom a stenou.

 

Aké je riešenie použité v oknách FAKRO, aby sa obmedzili prejavy kondenzácie?

Ventilačná mriežka montovaná v oknách FAKRO zaručuje stály prísun čerstvého vzduchu pri zatvorenom okne. Konštrukcia kľučky umožňuje trojstupňové uzamykanie, čo dáva možnosť ponechať medzery pre väčší prísun čerstvého vzduchu do miestnosti. Horná závora zaisťuje zablokovanie okna v pozícii poodchýlenia.

Všetky okná FAKRO sú vybavené veľmi "teplými" sklami so súčiniteľom Uskla= 1,0 W/m2K