Najdôležitejšie rozdiely medzi jednotlivými typmi okien

Kyvné okná

Okná so zvýšenou osou otáčania

Okná so zvýšenou osou otáčania s dolnou nadstavbou

   

Kyvné okná sú základným typom strešných okien umožňujúce presvetlenie a prevetrávanie miestností. Tento typ je otváraný len kyvným spôsobom. Maximálne pretočenie krídla o 180° umožňuje umytie vonkajšieho skla a obsluhu vonkajšej markízy. Kyvné okná môžu byť ľubovoľne vybavené vonkajšími a vnútornými doplnkami.

Os otáčania je umiestnená nad polovicou výšky okna, takže aj vysoká osoba môže podísť k okraju okna. Okno zabezpečuje veľmi dobré presvetlenie a vetranie a zároveň aj široký výhľad. Dolná časť krídla má úlohu výklopného okna a horná predstavuje dodatočné presvetlenie. Strešné okno na trhu, ktoré po namontovaní v streche s uhlom sklonu 39˚- 43˚ spĺňa podmienky normy DIN 5034-1, v súlade s ktorými dolný okraj okna má byť vo výške min. do 95 cm a horný okraj okna min. 220 cm od podlahy. Okná so zvýšenou osou otáčania sú otvárané kyvne a blokované na umytie pri uhle 160°. Okno môže byť vybavené vnútornými a vonkajšími doplnkami. V jednom ráme okna FDY-V sú osadené dve krídla. Horné krídlo je kyvné a os otáčania sa nachádza nad polovicou výšky okna. Dolné krídlo je neotvárateľné a vybavené bezpečnostným laminovaným sklom. Okno nahrádza tradičné vertikálne spojenie dvoch okien, ponúkajúc tak dokonalé presvetlenie, veľmi dobré vetranie a obrovský výhľad.
Strešné okno na trhu, ktoré po namontovaní v streche s uhlom sklonu 30˚- 43˚ spĺňa podmienky normy DIN 5034-1, v súlade s ktorými dolný okraj okna má byť vo výške min. do 95 cm a horný okraj okna min. 220 cm od podlahy. Horné krídlo je otvárané kyvne a blokované na umytie pri uhle 160°. Okno môže byť vybavené vnútornými a vonkajšími doplnkami.

Kyvno-výklopné okno

Panoramatické okno FEL

 Svetlíky

 

Okná kývno-výklopné poskytujú okrem presvetlenia taktiež neobmedzený prístup k oknu. Toto prevedenie umožňuje širší výhľad von vďaka možnosti vyklopenia okenného krídla. Otvorenie môže prebiehať dvoma spôsobmi: 

♦ výklopným ( do 35°), ktorý  umožňuje neobmedzený prístup k oknu, 
♦ kyvným pre umytie okna, údržbu a pod.
Kývno-výklopné okná môžu byť vybavené vybranými vonkajšími a ľubovoľnými vnútornými doplnkami.

Panoramatické okná sú charakteristické svojou veľkosťou a poskytujú výborné presvetlenie miestností a ich prevetranie.
Veľký rozsah okenného krídla umožňuje jednoduchý výstup na strechu. Otváranie prebieha dvoma spôsobmi:
♦ výklopným (do 40°), ktorý umožňuje neobmedzený prístup k oknu, výklopným (do 68°), kde veľký uhol otvorenia umožňuje pohodlný výstup na strechu, vrátane možnosti evakuácie,
♦ kyvným, pre možnosť umývania okna, údržby, obsluhy markízy.

 Kývno-výklopné okná môžu byť vybavené vybranými vonkajšími a ľubovoľnými vnútornými doplnkami.

 

Svetlíky sú používané na presvetlenie miestností z veľkej výšky. Sú montované v strechách s malým uhlom sklonu.
Svetlík SFX je neotvárateľný, naopak SFV a SFV-E sú otvárané výklopne max. do 30°, čím zaisťujú aj vetranie miestnosti. Svetlíky SFV a SFV-E sú štandardne vybavené moskytiérou. Do svetlíkov môžeme namontovať aj špeciálne vnútorné doplnky.

Termoizolačné výlezové okná

 

 

   

Tento typ okna je určený pre ľahký a bezpečný výstup z podkrovnej miestnosti na strechu. Termoizolačné výlezy tiež zabezpečujú presvetlenie a vetranie podkrovných miestností. Okno sa otvára v uhle 90°doprava (typ FWP-R) alebo doľava (FWP-L).
Termoizolačné výlezy môžeme v plnom rozsahu vybaviť vnútornými doplnkami.